Back
Next
Monitoringsrapport LIFE+ Together voor Stad Lommel

Voor het LIFE+ Together van de stad Lommel maakte Ecotoop het "eindrapport monitoring" op. Het rapport bevat een overzicht van de monitoringsresultaten op broedvogels, dagvlinders, de vegetatie en de gladde slang. De resultaten werden geanalyseerd om tot bijkomende beheeradviezen te komen waar de beheerders  "post-life" concreet mee aan de slag kunnen.
Bermbeheerplan Hamont-Achel

250 km bermen langs wandel-, fiets- en autowegen vormen een groen lint door de zeer natuurrijke stad Hamont-Achel. Ecotoop maakt een bermbeheerplan op voor deze ecologische verbindingen doorheen het landschap met als doel de ecologische kwaliteit, de veiligheid en de aantrekkelijkheid van de bermen te versterken.
Ecologische opleiding en begeleiding Krinkels @ Nike

De Nike site in Laakdal en Ham is één van de knapste ecologisch beheerde bedrijventerreinen van Vlaanderen. Ecotoop leidt in een langdurig traject de beheerders van Krinkels op in het waarom en het hoe van ecologisch natuurbeheer. Daarnaast krijgt Krinkels en Nike on-site advies over het beheer in de tweewekelijkse terreinronde.
Natuurwaardebepaling voor Stad Hasselt

Om tot goede beleidsbeslissingen te komen onderzoekt Ecotoop de natuurwaarden voor specifieke (project)sites voor de stad Hasselt. Zowel kwalitatief onderzoek naar soorten en habitats als waardebepaling van geleverde ecosysteemdiensten komen aan bod.
Biodiversiteitsscore + verbetertraject

Ecotoop ontwikkelde naar analogie met de EPB/EPC-scores voor woningen een gestandaardiseerde methode om biodiversiteitswaarde van (bedrijfs)tuinen en parken te bepalen. Via een inventarisatie, gesprek met de eigenaar en een beknopte desktopanalyse van de site wordt een score met daaraan een concreet verbetertraject uitgewerkt.
Intussen werkte Ecotoop voor 8 terreinen (goed voor 17 hectare in stedelijke context) verspreid over gans België een biodiversiteitscore uit.
Poelenbeheer voor Regionaal Landschap Noord Hageland

Het Regionaal Landschap Noord Hageland legde de voorbije jaren tal van poelen aan bij particulieren. De kennis rond beheer en monitoring bij deze private eigenaars loopt niet zelden achter op de goesting om de biodiversiteit op hun terreinen te versterken. Ecotoop ontwikkelde een praktijkopleiding voor deze eigenaars waarbij theoretische kennis en praktijkervaring op het terrein werd uitgewisseld.