Back
Next
Ecotoop ...
Als verbindende schakel tussen beleid en natuur
Als realisator van natuurbeheerplannen en natuurbeleidsplannen
Als bron van veldbiologische kennis
Als betrouwbare bron voor beleidsadvies
Als veldonderzoeker voor natuurmonitoring
Als partner voor klimaatmitigatie en - adaptatie via groen-blauwe netwerken in stad en gemeente


Ecotoop is het ecologisch advies- en studiebureau van Jelle Van den Berghe.
Jelle is een allround ecoloog met specialisaties graslandbeheer, heidebeheer, historische cultuurlandschappen, soortenmonitoring, natuurcommunicatie, beleidsadvies rond natuur en biodiversiteit en natuurbeheerplanning. Naast zijn zelfstandige werkzaamheden voor Ecotoop is hij ook verbonden is aan PXL Hogeschool. In de opleiding Groenmanagement leidt hij studenten op binnen de vakgebieden natuurbeheer, soortenbeheer en natuurbeheerplanning.

Copyright © WYSIWYG Web Builder 2018