Back
Next
Groen in de stad
Natuur- en soortenbeheer
Bedrijven
Ecotoop ontwikkelt samen met overheden en private eigenaars beleids- en uitvoeringsplannen rond natuurbeheer, bosbeheer, soortenbeheer, soortenbescherming en landschap. Conform de wetgeving staan daarbij de natuurwaarde, economische waarde en de sociale aspecten van groengebieden centraal. Voor Ecotoop is participatie en samenwerking telkens weer het uitgangspunt.
Natuur in en vlakbij woongebieden is als leverancier van heel wat ecosysteemdiensten een win-win voor elk lokaal bestuur. Doordachte plannen opmaken levert niet alleen een mooi stadsbeeld op, het maakt het beheer eenvoudiger en verhoogt de kwaliteit voor mens en natuur. Ook in elk lokaal klimaatplan hoort een groen-blauw hoofdstuk te staan. Ecotoop helpt hieraan graag mee!
Bedrijventerreinen als grijze, onaantrekkelijke werkomgevingen? Het is vandaag nog vaak de realiteit. Groen en biodiversiteit ontwikkelen op bedrijventerreinen biedt kansen aan zowel de ondernemer, het personeel en de natuur. Maatschappelijk verantwoord ondernemen toch?
Samen met haar partners biedt Ecotoop heel wat kansen voor de ontwikkeling natuur op bedrijventerreinen.
 
Soortenmonitoring
Ecotoop kan een brede range aan soortgroepen monitoren dankzij een erg uitgebreide veldbiologische kennis. Monitoring naar aanleiding van geplande ontwikkelingen of in het kader van natuuronderzoeken behoren tot de expertise van Ecotoop. Daarbij staat Ecotoop voor een onberispelijke wetenschappelijke onafhankelijkheid.