Back
Next
Actieplan bloemenrijke gemeente
Een bloemenrijke gemeente vol fleurige bloemenvelden, kleurrijke lanen en bebloemde verkeersinfrastructuur wordt door zowel inwoners als bezoekers als zeer positief ervaren. Maar evident om het kwalitatief te realiseren is het niet! Bovendien is de soortenkeuze belangrijk! Om een bijen- en vlindervriendelijke gemeente te zijn is de keuze voor inheemse en streekeigen soorten essentieel. Bovendien mislukt de goedbedoelde maar relatief dure aanleg van bloemenvelden erg vaak omdat de knowhow niet of onvoldoende aanwezig is bij de gemeentelijke diensten. Want grasland en natuurbeheer is een vak!


Door jarenlange ervaring bouwde Ecotoop een uitgebreide kennis inzake de aanleg en het duurzame beheer van bloemenrijke graslanden, bloemenakkers, bloemenweides en voorjaarsbloeiers die kleur brengen in uw gemeente!

Ecotoop biedt gemeenten het pakket "Actieplan bloemenrijke gemeente" aan met volgende onderdelen:
Verkenning van geschikte bloemenlocaties door prospectie en bevraging van inwoners
Analyse van de locaties
Selectie van geschikte bloemenmengsels/soorten
Opmaak van een gedetailleerd aanleg- en beheerplan* van de bloemenzones
Opmaak van de meetstaat en het bestek voor de uitvoering van de werken
Opmaak communicatieplan rond “bloemenrijke gemeente”

Op basis van een eerste gesprek maakt Ecotoop een vrijblijvende offerte op.

*De aanleg en het beheer van de bloemenrijkdom kan in eigen beheer gebeuren of in samenwerking met (sociale) partners van Ecotoop.